♥ هنـــــــــوزم نفـــــــــــسمـــی ♥

دوست داشتن دل میخواهد نه دلیل ، از ته دل دوستت دارم بدون دلیل

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح


مـدتهاست چهره ات را در ذهنم نقـاشی می کنم ..

عـاشقـانـه،کارم راخوب بلدم ! هـیس ...

بین خودمان بـاشد،بدجور سر کشیدن چشمانت گیر کرده ام ..


سایت عاشقانه

+شاید نفسم.. دلیڵ زنده بودنم باشه اما.. بی شک تو تنها دلیل همیـن نفســـــی !!

+برای هر قطار پُر شتاب ایستگاه برای هر نسیم دوره گرد تکیه گاه برای من، تو لازمی!

+دلم تو را ،فقط و فقط تو را از میان این همه ضمیر میخواهد ، همین !

  و باز هم تو نیستی حالا که باید باشی و این یعنی ته بدبختی من ...

+بلند شو و همراه کلاغ قصه ها به خانه ام بیا !
  اینجا “یکی از بودهای قصه” سالهاست چشم انتظار آن “یکی نبود” نشسته است...

+خوابهایم گاهی زیباتر از زندگیم می شوند,کاش گاهی برای همیشه خواب می ماندم  . .

+کـسی چـه مـی دانـد ؟!شاید روزی بیاید که حال من هم خوب شود ...

  هـوا خـوب شـود .. عـشـق خـوب شـود .. و تـــــو ... خـوب من شوی !

+تو من را بهتر می شناسی وقتی لبخند می زنم یعنی دریاچه ای آرام در صبح ام
  یعنـــــی آنقدر دوستت دارم که هیچ سنگریزه ای خوشبختی ام را به هم نمی زند !

+چقدر خوبه آدم همیشه زیر پرچم یه “مرد” باشه

  و چقدر خوبه اون مرد “بابای” آدم باشه ! 

+به مردی که زبانِ سکوت زنش را بفهمد ... باید گفت : خدا قوت ... ! 


بــگذار یـک بــار دیـگر بـگویـم : که مـرد هـمـیـشـه مــحبـوب مـن چــقدر "دوســتــت دارم"

  و در تــنـگـــاتـنـگ آغـــوش امــن "تـــو" چـــه لـــذتی از زن بـــودنم می برم !

روزت مبارک


♥ بیست و سوم اردیبهشت 1393 3:24 نفــــــ ــس ♥

دیگـران
در شعـرهای مـن عاشـقانه میـخوانـند !!

غافـل از اینـکه مـن خـودم ...

تـمـام عاشـقانه هـای دنـیـا را ؛ در چشـم های تـو خـوانـده ام!

مهران پیرستانی
 

79

+پشت این چشم ها …ابرها درگـیرند …و من …

  کنار خنده هایت می مانم …در این دقایق دلتنگی…

+می پرسی : چقدر دوستم داری ؟ می خندم : جهان را متر کرده ای ؟!

+دوست داشتنت تنها کار “عاقلانه ای” است که از “دلم” بر می آید !

+خدا” تو ” را که می آفرید حواسش پرت آرزوهای “من” بود شدی همان آرزوی من . .

+ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ “ﻣﺮﮒ” ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﺩ “ﻓﺎﺻﻠﻪ” ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ . . .

+می ترسم کسی نه خودت را که دوست داشتنت را از من بگیرد !

+پیش از تو هیچ اقیانوسی را ندیده بودم عمود برزمین بایستد . . !

+تاریخ برای من فقط یک سلسله دارد سلسله ی موی تو . . .

+به تــــــو بدهکارم… دست کم یک جان برای هر لبخندت … !

+یـــه جـــوری دل بـــده انـــگــآر حــکـمـه . . !

♥ دوازدهم اردیبهشت 1393 2:53 نفــــــ ــس ♥

یــک جفــت چشـــم ســـیاه

یــک جفــت چشـــم آسمـــانی

یــک جفـــت چشــم سبـــز

خیلــــی ها بـــرای ایـــن هــا شعـــر مــی نویســند ،

امـــا تـــو ؛

صاحـــب آن چشمـــهای قهـــوه ای ساده هستـــی ،

که شعـــرت را تنهـــا مــــن مـــی دانـــم.

36111627114388284859

+سنجاق سرم از عشق چیزی نمی فهمد ,فقط همین را می داند چگونه وقتی تو می آیی زیباترم کند ...

+من قصه بودنش را تا ابد اینگونـه آغاز میڪنم :  یکی بود… رفت!  خدایا مراقبش باش!! همیشه…

+در هم گره مـی خورند, مـی پیچندمیبینـی,وقتـی نیستـی حتـی موهایم هم بـی تابـی مـی کـنند !

+میخواهم خودم را بزنم به آن راه… همان راهی که تو همیشه از آن میرفتی… شاید دوباره همدیگر را دیدیم!

+قصه بگو تا بخوابم امشب قصه آمدنت را میخواهم ، میخوانی ؟!

+میدانم دیگر برای من نیستی اما دلی که با تو باشد این حرفها را نمیفهمد ...

+باید بمیرم تا شاید فاتحه ای معجزه دیدار شد ...

+چمدانت را که می بستی ،مرگ ایستاده بود و نفس هایم را می شمرد ...

+قــَشنگ تـَرین و زیبـــاتـَرین ســاعت ِ دُنیا، ساعَتی بــُود کـِـه دیدَمـِـت…. !!

+وقتی تو نیستی ... غریبانه زیستن کار من است وقتی تو نیستی ...
  " واژه ها هم خساست می کنند نه دلبری " کم آورده ام !
  غریبی را بر این دو خط واژه " دوستت دارم " حک کن !
  بی هوا نوشتم، به هوای کسی ...


♥ چهارم اردیبهشت 1393 16:5 نفــــــ ــس ♥

تمـام این شهر یـک طـرف ،
تـو یـک طـرف ...خیالــت راحــت باشـد ،
مــن
طرفِ تـو را
به مـردم این شـهر نمـی دهـم ...!

(
کامران رسول زاده)

داستان

+هر شب پتروس شهر من خواب است ,وقتی چشمانم چکه می کنند . . .

+حکایت عجیبی دارد این “اشک” کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به “کاش”

+در قحطی تو چه دل خوشی دارند ! بیهوده می آیند و می روند این نفسهای من …

+تو که باشی بس است , مگر من جز “نفس” چه میخواهم !؟

+دســتــــم را کـــه مـــی گـــیـــری . . .نـــبـــض تــــو در دلــــم مـــی ریـــــزد !
+تو نیستی خاطراتت ضعیف گیر آورده اند . . .

+بعضی درد دلها گوش نمی خواهد ، گوشه ی آغوش می خواهد . . .

+چقـــدر زیـــادی !آنقــــدر ..که نمـــیتوان ..تمــــام ِ تـــو را “خیـــال” کــــرد !

+نه چای گس فنجانم می چسبد نه داغی شیر و نه تلخی شکلات !
  دیگر هیچ مزه ای به نابی طعم بودنت نخواهد بود . . .

+آرامشــی می خواهم ، خلوتــی می خواهم ، تــو باشی و من ..در کنار هـــــم
  تو ….سکوت کنــی…و مـن گوش کنم !


+حسادت یا خساست ؟
 اسمش را هرچه میخواهی بگذار ،

من میخواهم تو فقط عزیز دل من باشی !

(دوستت دارم )

♥ یکم فروردین 1393 3:45 نفــــــ ــس ♥
ســـلآم ..

امیدوارم که خووب باشین ..

اومدم ولی متفاوت .. با یه حس وحال دیگه ..

کوتاه میگم ..

بهترین حس بی حسی به چیزایی که یه زمانی نسبت بهشون حس داشتی !

درسته که آدم یه روزی میخنده به همون چیزا ...

ومن هم میخندم به آدما و دنیای سیاه وسفیدشون ..

به آدمایی که از نسل بهارن ولی فقط شناسنامه ای بهاری ان و الا هیچ شباهتی ندارن..

ومن قاب می گیرم حرفها وباورهاشونو چون همه عکس ازآب دراومدن !

قول داده بودم وقتی خوب شدم بیام .. واگه الان اینجام یعنی ....

آره منم ..

مــَنِ مــتفاوت ..


عیــدتون مبارک انشالا به آرزوهاتون برسین ..

دوستتون دارم مواظب خوبی هاتونم باشیــن !

سایت عاشقانه ساکار

تمام شد این هــم از خیالت بردار و برو ..

شاید بخواهی باز هم به کسی هدیه اش بدهی ..

سال دیگریست امســال !!

♥ بیست و نهم اسفند 1392 3:57 نفــــــ ــس ♥


... ادامـ ه حرفـامـ ...
♥ بیست و چهارم اسفند 1392 0:0 نفــــــ ــس ♥

اگــــــــــــر با من راه می آمــــــــــــدی
تمــــــــــــام شهر را جــــــــــــاده میکردم


و چه زیبا گفت فروغ :

تنها صداست که میماند

و امان از صدای او که ابدی شد در گوش من . . .


خسته ام از دلداری های مجازی ،

دلم شانه های حقیقی میخواهد . . .


ســلآم ..

شاید یه مدتی نباشم .. واینجا آپ نشه .. ولی میخونمتون ..

مواظب خوبی هاتون باشین !!

راستی قبلش اسپیکرها روشن ,صداشم بلند کنین لطفا

وبرین ادامه حرفام ..

فقط میتونم بگم محمد علیزاده عالی خونده وشمارش گوش دادنش در طول روز از دستم در رفته ..

دوستتون دارم !


... ادامـ ه حرفـامـ ...
♥ نوزدهم بهمن 1392 23:23 نفــــــ ــس ♥


خــــــدایـــــا… آغوشت را امشب به من می دهی ؟

برایِ گفتن! چیزی ندارم اما ..

برای ِ شنفتن ِ حرفهایِ تو گوش بسیار . .

می شود من بغض کنم،

تو بگویی :  مگرخدایت نباشد که تو اینگونه بغض کنی . .

می شود من بگویم خدایا ؟

 تو بگویی : جانِ دلم . .

میشود بیایی ؟ تــــمــــنــــا می کنم !!

سایت عاشقانه ساکار

+خدایا! برای اثبات بزرگ بودنت خیلی کوچکم کردی… خیلی…

+ دلیـل کمبـــودهــایــم،کــم بودنــت بود ...

+ بارانــی نیســت؛پــس چــرا مــن،خیـس ِ یـادِ تــو ام .. !!

+ سـتـاره منــی ! نــه بــه خاطــر درخشــندگــی ات ،کــه بــرای فاصـــلـه ات ...!

+ به کســی کــه با تــوســـت،حســـادت نمـــی کنــم،من آنقـــدر با تــو ام،

  کــه نمــی تــوانــی با کــس دیگــری باشــی ...!

+ نـــه عزیــــز من ؛

  آنـــهایـــی که عاشـــقت شـــده اند،اعصــــابــم را خـــورد نمـــی کننـــد،

  اعتمـــاد به نفســـم را بالا مـــی برنــــد !!!

+ خاصیت اشک هایم هم عوض شده ٬ جاری که می شوند ٬ می سوزانند ...

+ كلافه ام ٬ درسـت شبيهِ لحـظه اي كه مادربزرگ نمـي تواند سـوزن نخ كنــد ...!!

+ اتفاقِ تازه‌ی منی ٬ خدا هم اگر خواست نیفتی ٬ بیفت !

+ هـر چـقـدر میـخـواهـی ٬ لـج کـن ٬ نیـا ٬ هـر شـب مـرا با خـود مـی برد ٬ خیـالـت...!

+ تـو هیـچ چیــزی کـم نـداری بـرای همـه چیـز مـن بـودنگاهی دور از چشم ابرها هم میتوان عاشق شد ،

میتوان بغض کرد ،

میتوان بارید

گاهی دور از چشم مدادرنگی ها هم میتوان نقاش شد ،

میتوان آسمان داشت ،

میتوان آبی شد

اما گاهی دور از چشم گذشته نمیتوان امروز را پشت هیچ فردایی پنهان کرد . . .


... ادامـ ه حرفـامـ ...
♥ نوزدهم بهمن 1392 23:11 نفــــــ ــس ♥

دیوان حافظ را گشودم...

گل سرخی افتاد...!

باز هم این فال :

یوسف گم گشته باز آید ....

گل را دوباره لای کتاب می گزارم

خندان بر در خوش خیالی هایم خیره می شوم

......

تا فال بعد ....

(محمد ستایشی)

سایت عاشقانه ساکار

دراز می کشم روبروی آسمان با سرانگشت خیالم می کشم

ستاره ای نیمه جان نشسته بر بالینش آدمکی تنها

دعا بر لب در حسرت آمین ها

آدمک غمگین چقدر شبیه من ستاره ای ندارد میان هفت آسمان …

♥ سیزدهم بهمن 1392 22:38 نفــــــ ــس ♥

 تــو نیستـی

امــا مـن برایــت چــای میریزم ؛

دیـروز هــم که نبــودی ، برایــت بلیط سینمــا گرفتــم .

دوســت داری بخنــد ...

دوســت داری گریه کُن ،

و یا دوســت داری مثــل آینــه مبهــوت باش

مبهــوت مــن و دنیــای کوچکــم !

دیگــر چه فرقــی می کند باشــی یا نباشــی ..

مــن با تــو زندگــی مــی کنم !

( رســول یونــان )

سایت عاشقانه ساکار

+ﻣﻦ ﮐﻪ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾــﻢ ﺭﺍ ﺳﺮ وقت ﻣـﯽ ﺧـﻮﺭﻡ ﭘﺲ ﭼـﺮﺍ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯿﻢ ﺧـﻮﺏ ﻧﻤـﯽ شود ؟


+هـــروقت ڪـم می آورم… مـی گـویم : اصلا مهـم نیست … امـا تــو خوب مـیدانی

  نبـودنـت چقدر بـرایــم مهـم اسـت… !


+باران ببارد یا نبارد …چتر داشته باشم یا نداشته باشم …پاییز باشدیا نباشد …

  هیچ کدام برایم فرقی ندارد …من از تمام رمانتیک های آبکی خسته شده ام !


+دورافتاده ام! دور از کسی که دوستش دارم هیچ وقت فاصله هارانمی بخشـم ..


+ یـه دردایی تـو این دنـیــا هـست کــه از اشـکــم کـاری بــر نـمـیـاد !!


+ هـیـچ اتـفاقی قـــرار نیست بـیفته، امـا آدمه دیگه ،همیشه مـنـتــظـــــــر میمونه !


+آدم ها موجوداتی هستندکه، برای نزدیک شدنشون، باید ازشون دوری کـرد…


+ جزایی بالاتر از این نیست که

  به کسی که قسمـت تـــو نیست ، دل ببندی . . .


+ دوست داشتن مرگ نداره ، فـقط زنده بـه گور میکنه !!


+ من فـقط یه واسطه بـودم ؛ دل رو خــدا داد و تـو هم بردی !!


+دلـــــم را تهـدید کرده ام که اگــر یک بار دیگر بهانه ات را گـرفت …

می دهــم دوباره بســوزانــیش … !!!این عادلانه نیست!

گاهی در شعرهایم مجبورم

زیبایی تو را

در آغوش بیگانه ای تصور کنم

افسوس که تو همچنان زیبایی،

حتی وقتی

سهم من نیستی!


♥ سیزدهم بهمن 1392 17:57 نفــــــ ــس ♥

بایــد آمــاده شــوم

روســری ام را ســر مــی کنم

بایــد سریــع آمــاده شــوم ...

خانــه را تمیــز کنــم ، گلــدان هـا را آب بدهــم

مــن کاری به حــرف مـَـردم نــدارم !

پـلـک دلــم مــی پـَـرَد ؛

مــن مــی دانم که مــی آیــی ... !!

+ آســـــــــــ مان هـمـ گــاهــــــ ی دلــش مـی گیـــ رد!! ..
   مـَـــــــ ن کــه آدمــــــ م .....

+ دیگر عادت کرده ام به داشتــن خدایی که همیشـــه سکوت می کند ..

+این شـــعرها را باید گذاشـــت در ِ کوزه و آبشان را خورد !
  وقتی هنــوز عُرضــــه ندارند تــو را عاشـــق کنند ..

+دِلَم اِستجابت دُعایی را دل دل میکُند که دیگران گاه مَحال؛و گاه رویا می پـندارندش . . .
سکوت اشتباه نمیکند ٬ انگار الهامی آسمانی به من گفته است صبور باشم تا آینده ای شاید دور و من
این گونه می کنم تا فرمان بعد ٬

((  گیرم که خلق را به فریبت فریفتی ,با دست انتقام طبیعت چه می کنی ؟ ))

این را کسی در نامه اش برایم نوشته بود تا برای بی وفایی که همیشه درشعر هایم از او می گویم

بنویسم اما من این را شب ها برای خودم تکرار می کنم که آویزه ای شود از مروارید در گوش رویاهایی

که شاید گاهی راه راست را فراموش می کند . دیگر ملالی نیست جز نداشتنت ٬ راندنت ٬ باختنت ٬

رفتنت ٬ نماندنت ٬ با او و هزاران اوی دیگر بودنت ٬ بدون مکث ٬ پاسخ منفی دادنت . و عشقی نیست ٬

جز عشق به چشمان ناز تا ابد روشنت ٬ این را برایت نوشته بودم باز هم می نویسم : هر ستاره

شبیست که از تو دورم٬ آسمان چه پرستاره است . خوشحالم که به نامه هایم آن قدر بها دادی که از

کنارشان بی تفاوت رد نشدی و آن ها را پاره کردی .

کسی که بیشتر از تمام دوستت دارم های دنیا دوستت دارد .


+یــک روز مــی فهمــی که خیلــی دوستــت دارم ...

 و آنوقـــت با خــودت مــی گویی :

" کاش تمــام زندگیــش مــی شــدم ! "

♥ سی ام دی 1392 3:0 نفــــــ ــس ♥

من راه هــآی دور را .. هر روز ..

بــا خیــآل تو نزدیک می کــنم !

ای هر مــحآل زندگیم با تو ممکن ,

ای آشنای هر روز با غربتــم عجین..

من ..

دوست دارمــت  !

چه بخواهی

من ..

دوست دارمــت  !

چه نخواهـی !!

+دستِ کم بین شعرهای من دستش را نگیر، بی انصاف!

  مردم دارند این شعرها را می خوانند…

+دیگر همه نقطه ضعفم را فهمیدند ؛از من که چیزی میخواهند جان تورا قسم میخورند ..

+یکی از همین روزها باید خدارا صدا بزنم یکی میز دو نفره دو صندلی یکی من یکی خدا

  حرف نمیزنم نگاهم کافیست میدانم برایم اشک میریزد !

+ﮔــــﺎﻫــــﯽ ﺩﻟﻢ ﺑــﺮﺍﯼ ﺯﻣـــﺎﻧﯽ؛ﮐــﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺖ ﺗﻨـــﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ…

+تـــوبیشتــر از هر کس می دانی من از ارتفاع..من از بلندی این فاصله می ترسم  !
  چشـــم دهان نیست که داد بکشد  به داد چشـــم هـــای من برس…….!


قرار ما حوالی بی قراری ماه 

همین شب

پشت لبخند سیب وعطر هزار ستاره ی سبز

قرار ما یک سلام یک بغل یک بوسه

یک مشت بوی خوش دوستت دارم

پشت پرچین آشنایی مدام 

همان گوشه تنهایی مان

می نشینیم وباران باران شعر تلاوت میکنیم ..

آواز آواز ترانه میشویم و خواهش خواهش شعر وبهار را وباران را

به خاطره ها اضافه میکنیم قرار ما حوالی همین شب بیا ..

بیــآ ..


پست پایینی کامنت بزارین اینو میبندم که اذیت نشــین ..... ادامـ ه حرفـامـ ...
♥ بیست و نهم آذر 1392 21:54 نفــــــ ــس ♥


با تمــام مــداد رنــگی هــای دنـیا

به هــر زبانــی که بدانــی یا نــدانی

خالــی از هر تشبیه و استعــاره و ایــهام

تنــها یـک جمــله برایــت خواهــم نوشـــت :

دوستــت دارم 

+ گاهــی نمـی شه دســت از دوســت داشتــن یـــک نفــر برداشــت ..

+ امــروز دلــم برای کســی تنــگ شــده ؛ که او دلتنگــم نیســت .

+ خــدایا ، تنــها مگــذار دلــی را که هیــچ کس دردش را نمــی داند !!

+ درد داره وقتــی یکی میشه همـه ی زندگیت ولی هیچ جایی از زندگیــت حضــور نداره !

+ مــن می نویسم و تو هیچ وقــت نمــی خوانی ؛

اما مخاطب اگــر تو باشــی ،

مـدیــونم اگــر ننویســم !

+ سخـــت اســت دنیایت یک نفــر باشد و تو همــان یک نفــر را هــم نداشتــه باشـــی ..

+ نیستــی و من پـُـرم از لحــظاتی که ممــلو از توســت .

+ هــیچ عینــکی دوری تــو را نزدیک نمــی کند !!

+ آرام مـی گیرم حـتی به همین " صبــر کن درســت مــی شود" هــا ..

+ نتــرس ؛ حتــی آرزوی داشتنــت را هــم به کســی نمــی دهـــم .

+ نــزدیک ترین آدم به تــو ،

اون کســی هســت که از دورترین فاصــله ؛ همیشـــه به فــکــرتــه !


ســـــلآم به دوستای گلم ..

منوببخشین بخاطـر کمرنگ بودنم وبازم ببخشید بابت تاخیــــــرم ..

خب الان یه پست دیگه هـــــم دارم امیدوارم بتونم جبران کنم خوبی هاتونو,

عاشق آهنگ وبمم و اینکه اصا هرچی احسان میخونه رو دوست دارم

یه حس خـــآص

دوستتون دارم مواظب خوبی هاتــون باشین !


... ادامـ ه حرفـامـ ...
♥ بیست و نهم آذر 1392 21:14 نفــــــ ــس ♥


طراح : صـ♥ـدفــ