X
تبلیغات
♥ هنـــــــــوزم نفـــــــــــسمـــی ♥


♥ هنـــــــــوزم نفـــــــــــسمـــی ♥

دوست داشتن دل میخواهد نه دلیل ، از ته دل دوستت دارم بدون دلیل

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح


تمـام این شهر یـک طـرف ،
تـو یـک طـرف ...خیالــت راحــت باشـد ،
مــن
طرفِ تـو را
به مـردم این شـهر نمـی دهـم ...!

(
کامران رسول زاده)

داستان

+هر شب پتروس شهر من خواب است ,وقتی چشمانم چکه می کنند . . .

+حکایت عجیبی دارد این “اشک” کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به “کاش”

+در قحطی تو چه دل خوشی دارند ! بیهوده می آیند و می روند این نفسهای من …

+تو که باشی بس است , مگر من جز “نفس” چه میخواهم !؟

+دســتــــم را کـــه مـــی گـــیـــری . . .نـــبـــض تــــو در دلــــم مـــی ریـــــزد !
+تو نیستی خاطراتت ضعیف گیر آورده اند . . .

+بعضی درد دلها گوش نمی خواهد ، گوشه ی آغوش می خواهد . . .

+چقـــدر زیـــادی !آنقــــدر ..که نمـــیتوان ..تمــــام ِ تـــو را “خیـــال” کــــرد !

+نه چای گس فنجانم می چسبد نه داغی شیر و نه تلخی شکلات !
  دیگر هیچ مزه ای به نابی طعم بودنت نخواهد بود . . .

+آرامشــی می خواهم ، خلوتــی می خواهم ، تــو باشی و من ..در کنار هـــــم
  تو ….سکوت کنــی…و مـن گوش کنم !


+حسادت یا خساست ؟
 اسمش را هرچه میخواهی بگذار ،

من میخواهم تو فقط عزیز دل من باشی !

(دوستت دارم )

♥ یکم فروردین 1393 3:45 نفــــــ ــس ♥
ســـلآم ..

امیدوارم که خووب باشین ..

اومدم ولی متفاوت .. با یه حس وحال دیگه ..

کوتاه میگم ..

بهترین حس بی حسی به چیزایی که یه زمانی نسبت بهشون حس داشتی !

درسته که آدم یه روزی میخنده به همون چیزا ...

ومن هم میخندم به آدما و دنیای سیاه وسفیدشون ..

به آدمایی که از نسل بهارن ولی فقط شناسنامه ای بهاری ان و الا هیچ شباهتی ندارن..

ومن قاب می گیرم حرفها وباورهاشونو چون همه عکس ازآب دراومدن !

قول داده بودم وقتی خوب شدم بیام .. واگه الان اینجام یعنی ....

آره منم ..

مــَنِ مــتفاوت ..


عیــدتون مبارک انشالا به آرزوهاتون برسین ..

دوستتون دارم مواظب خوبی هاتونم باشیــن !

سایت عاشقانه ساکار

تمام شد این هــم از خیالت بردار و برو ..

شاید بخواهی باز هم به کسی هدیه اش بدهی ..

سال دیگریست امســال !!

♥ بیست و نهم اسفند 1392 3:57 نفــــــ ــس ♥


... ادامـ ه حرفـامـ ...
♥ بیست و چهارم اسفند 1392 0:0 نفــــــ ــس ♥

اگــــــــــــر با من راه می آمــــــــــــدی
تمــــــــــــام شهر را جــــــــــــاده میکردم


و چه زیبا گفت فروغ :

تنها صداست که میماند

و امان از صدای او که ابدی شد در گوش من . . .


خسته ام از دلداری های مجازی ،

دلم شانه های حقیقی میخواهد . . .


ســلآم ..

شاید یه مدتی نباشم .. واینجا آپ نشه .. ولی میخونمتون ..

مواظب خوبی هاتون باشین !!

راستی قبلش اسپیکرها روشن ,صداشم بلند کنین لطفا

وبرین ادامه حرفام ..

فقط میتونم بگم محمد علیزاده عالی خونده وشمارش گوش دادنش در طول روز از دستم در رفته ..

دوستتون دارم !


... ادامـ ه حرفـامـ ...
♥ نوزدهم بهمن 1392 23:23 نفــــــ ــس ♥


خــــــدایـــــا… آغوشت را امشب به من می دهی ؟

برایِ گفتن! چیزی ندارم اما ..

برای ِ شنفتن ِ حرفهایِ تو گوش بسیار . .

می شود من بغض کنم،

تو بگویی :  مگرخدایت نباشد که تو اینگونه بغض کنی . .

می شود من بگویم خدایا ؟

 تو بگویی : جانِ دلم . .

میشود بیایی ؟ تــــمــــنــــا می کنم !!

سایت عاشقانه ساکار

+خدایا! برای اثبات بزرگ بودنت خیلی کوچکم کردی… خیلی…

+ دلیـل کمبـــودهــایــم،کــم بودنــت بود ...

+ بارانــی نیســت؛پــس چــرا مــن،خیـس ِ یـادِ تــو ام .. !!

+ سـتـاره منــی ! نــه بــه خاطــر درخشــندگــی ات ،کــه بــرای فاصـــلـه ات ...!

+ به کســی کــه با تــوســـت،حســـادت نمـــی کنــم،من آنقـــدر با تــو ام،

  کــه نمــی تــوانــی با کــس دیگــری باشــی ...!

+ نـــه عزیــــز من ؛

  آنـــهایـــی که عاشـــقت شـــده اند،اعصــــابــم را خـــورد نمـــی کننـــد،

  اعتمـــاد به نفســـم را بالا مـــی برنــــد !!!

+ خاصیت اشک هایم هم عوض شده ٬ جاری که می شوند ٬ می سوزانند ...

+ كلافه ام ٬ درسـت شبيهِ لحـظه اي كه مادربزرگ نمـي تواند سـوزن نخ كنــد ...!!

+ اتفاقِ تازه‌ی منی ٬ خدا هم اگر خواست نیفتی ٬ بیفت !

+ هـر چـقـدر میـخـواهـی ٬ لـج کـن ٬ نیـا ٬ هـر شـب مـرا با خـود مـی برد ٬ خیـالـت...!

+ تـو هیـچ چیــزی کـم نـداری بـرای همـه چیـز مـن بـودنگاهی دور از چشم ابرها هم میتوان عاشق شد ،

میتوان بغض کرد ،

میتوان بارید

گاهی دور از چشم مدادرنگی ها هم میتوان نقاش شد ،

میتوان آسمان داشت ،

میتوان آبی شد

اما گاهی دور از چشم گذشته نمیتوان امروز را پشت هیچ فردایی پنهان کرد . . .


... ادامـ ه حرفـامـ ...
♥ نوزدهم بهمن 1392 23:11 نفــــــ ــس ♥

دیوان حافظ را گشودم...

گل سرخی افتاد...!

باز هم این فال :

یوسف گم گشته باز آید ....

گل را دوباره لای کتاب می گزارم

خندان بر در خوش خیالی هایم خیره می شوم

......

تا فال بعد ....

(محمد ستایشی)

سایت عاشقانه ساکار

دراز می کشم روبروی آسمان با سرانگشت خیالم می کشم

ستاره ای نیمه جان نشسته بر بالینش آدمکی تنها

دعا بر لب در حسرت آمین ها

آدمک غمگین چقدر شبیه من ستاره ای ندارد میان هفت آسمان …

♥ سیزدهم بهمن 1392 22:38 نفــــــ ــس ♥

 تــو نیستـی

امــا مـن برایــت چــای میریزم ؛

دیـروز هــم که نبــودی ، برایــت بلیط سینمــا گرفتــم .

دوســت داری بخنــد ...

دوســت داری گریه کُن ،

و یا دوســت داری مثــل آینــه مبهــوت باش

مبهــوت مــن و دنیــای کوچکــم !

دیگــر چه فرقــی می کند باشــی یا نباشــی ..

مــن با تــو زندگــی مــی کنم !

( رســول یونــان )

سایت عاشقانه ساکار

+ﻣﻦ ﮐﻪ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾــﻢ ﺭﺍ ﺳﺮ وقت ﻣـﯽ ﺧـﻮﺭﻡ ﭘﺲ ﭼـﺮﺍ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯿﻢ ﺧـﻮﺏ ﻧﻤـﯽ شود ؟


+هـــروقت ڪـم می آورم… مـی گـویم : اصلا مهـم نیست … امـا تــو خوب مـیدانی

  نبـودنـت چقدر بـرایــم مهـم اسـت… !


+باران ببارد یا نبارد …چتر داشته باشم یا نداشته باشم …پاییز باشدیا نباشد …

  هیچ کدام برایم فرقی ندارد …من از تمام رمانتیک های آبکی خسته شده ام !


+دورافتاده ام! دور از کسی که دوستش دارم هیچ وقت فاصله هارانمی بخشـم ..


+ یـه دردایی تـو این دنـیــا هـست کــه از اشـکــم کـاری بــر نـمـیـاد !!


+ هـیـچ اتـفاقی قـــرار نیست بـیفته، امـا آدمه دیگه ،همیشه مـنـتــظـــــــر میمونه !


+آدم ها موجوداتی هستندکه، برای نزدیک شدنشون، باید ازشون دوری کـرد…


+ جزایی بالاتر از این نیست که

  به کسی که قسمـت تـــو نیست ، دل ببندی . . .


+ دوست داشتن مرگ نداره ، فـقط زنده بـه گور میکنه !!


+ من فـقط یه واسطه بـودم ؛ دل رو خــدا داد و تـو هم بردی !!


+دلـــــم را تهـدید کرده ام که اگــر یک بار دیگر بهانه ات را گـرفت …

می دهــم دوباره بســوزانــیش … !!!این عادلانه نیست!

گاهی در شعرهایم مجبورم

زیبایی تو را

در آغوش بیگانه ای تصور کنم

افسوس که تو همچنان زیبایی،

حتی وقتی

سهم من نیستی!


♥ سیزدهم بهمن 1392 17:57 نفــــــ ــس ♥

بایــد آمــاده شــوم

روســری ام را ســر مــی کنم

بایــد سریــع آمــاده شــوم ...

خانــه را تمیــز کنــم ، گلــدان هـا را آب بدهــم

مــن کاری به حــرف مـَـردم نــدارم !

پـلـک دلــم مــی پـَـرَد ؛

مــن مــی دانم که مــی آیــی ... !!

+ آســـــــــــ مان هـمـ گــاهــــــ ی دلــش مـی گیـــ رد!! ..
   مـَـــــــ ن کــه آدمــــــ م .....

+ دیگر عادت کرده ام به داشتــن خدایی که همیشـــه سکوت می کند ..

+این شـــعرها را باید گذاشـــت در ِ کوزه و آبشان را خورد !
  وقتی هنــوز عُرضــــه ندارند تــو را عاشـــق کنند ..

+دِلَم اِستجابت دُعایی را دل دل میکُند که دیگران گاه مَحال؛و گاه رویا می پـندارندش . . .
سکوت اشتباه نمیکند ٬ انگار الهامی آسمانی به من گفته است صبور باشم تا آینده ای شاید دور و من
این گونه می کنم تا فرمان بعد ٬

((  گیرم که خلق را به فریبت فریفتی ,با دست انتقام طبیعت چه می کنی ؟ ))

این را کسی در نامه اش برایم نوشته بود تا برای بی وفایی که همیشه درشعر هایم از او می گویم

بنویسم اما من این را شب ها برای خودم تکرار می کنم که آویزه ای شود از مروارید در گوش رویاهایی

که شاید گاهی راه راست را فراموش می کند . دیگر ملالی نیست جز نداشتنت ٬ راندنت ٬ باختنت ٬

رفتنت ٬ نماندنت ٬ با او و هزاران اوی دیگر بودنت ٬ بدون مکث ٬ پاسخ منفی دادنت . و عشقی نیست ٬

جز عشق به چشمان ناز تا ابد روشنت ٬ این را برایت نوشته بودم باز هم می نویسم : هر ستاره

شبیست که از تو دورم٬ آسمان چه پرستاره است . خوشحالم که به نامه هایم آن قدر بها دادی که از

کنارشان بی تفاوت رد نشدی و آن ها را پاره کردی .

کسی که بیشتر از تمام دوستت دارم های دنیا دوستت دارد .


+یــک روز مــی فهمــی که خیلــی دوستــت دارم ...

 و آنوقـــت با خــودت مــی گویی :

" کاش تمــام زندگیــش مــی شــدم ! "

♥ سی ام دی 1392 3:0 نفــــــ ــس ♥

من راه هــآی دور را .. هر روز ..

بــا خیــآل تو نزدیک می کــنم !

ای هر مــحآل زندگیم با تو ممکن ,

ای آشنای هر روز با غربتــم عجین..

من ..

دوست دارمــت  !

چه بخواهی

من ..

دوست دارمــت  !

چه نخواهـی !!

+دستِ کم بین شعرهای من دستش را نگیر، بی انصاف!

  مردم دارند این شعرها را می خوانند…

+دیگر همه نقطه ضعفم را فهمیدند ؛از من که چیزی میخواهند جان تورا قسم میخورند ..

+یکی از همین روزها باید خدارا صدا بزنم یکی میز دو نفره دو صندلی یکی من یکی خدا

  حرف نمیزنم نگاهم کافیست میدانم برایم اشک میریزد !

+ﮔــــﺎﻫــــﯽ ﺩﻟﻢ ﺑــﺮﺍﯼ ﺯﻣـــﺎﻧﯽ؛ﮐــﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺖ ﺗﻨـــﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ…

+تـــوبیشتــر از هر کس می دانی من از ارتفاع..من از بلندی این فاصله می ترسم  !
  چشـــم دهان نیست که داد بکشد  به داد چشـــم هـــای من برس…….!


قرار ما حوالی بی قراری ماه 

همین شب

پشت لبخند سیب وعطر هزار ستاره ی سبز

قرار ما یک سلام یک بغل یک بوسه

یک مشت بوی خوش دوستت دارم

پشت پرچین آشنایی مدام 

همان گوشه تنهایی مان

می نشینیم وباران باران شعر تلاوت میکنیم ..

آواز آواز ترانه میشویم و خواهش خواهش شعر وبهار را وباران را

به خاطره ها اضافه میکنیم قرار ما حوالی همین شب بیا ..

بیــآ ..


پست پایینی کامنت بزارین اینو میبندم که اذیت نشــین ..... ادامـ ه حرفـامـ ...
♥ بیست و نهم آذر 1392 21:54 نفــــــ ــس ♥


با تمــام مــداد رنــگی هــای دنـیا

به هــر زبانــی که بدانــی یا نــدانی

خالــی از هر تشبیه و استعــاره و ایــهام

تنــها یـک جمــله برایــت خواهــم نوشـــت :

دوستــت دارم 

+ گاهــی نمـی شه دســت از دوســت داشتــن یـــک نفــر برداشــت ..

+ امــروز دلــم برای کســی تنــگ شــده ؛ که او دلتنگــم نیســت .

+ خــدایا ، تنــها مگــذار دلــی را که هیــچ کس دردش را نمــی داند !!

+ درد داره وقتــی یکی میشه همـه ی زندگیت ولی هیچ جایی از زندگیــت حضــور نداره !

+ مــن می نویسم و تو هیچ وقــت نمــی خوانی ؛

اما مخاطب اگــر تو باشــی ،

مـدیــونم اگــر ننویســم !

+ سخـــت اســت دنیایت یک نفــر باشد و تو همــان یک نفــر را هــم نداشتــه باشـــی ..

+ نیستــی و من پـُـرم از لحــظاتی که ممــلو از توســت .

+ هــیچ عینــکی دوری تــو را نزدیک نمــی کند !!

+ آرام مـی گیرم حـتی به همین " صبــر کن درســت مــی شود" هــا ..

+ نتــرس ؛ حتــی آرزوی داشتنــت را هــم به کســی نمــی دهـــم .

+ نــزدیک ترین آدم به تــو ،

اون کســی هســت که از دورترین فاصــله ؛ همیشـــه به فــکــرتــه !


ســـــلآم به دوستای گلم ..

منوببخشین بخاطـر کمرنگ بودنم وبازم ببخشید بابت تاخیــــــرم ..

خب الان یه پست دیگه هـــــم دارم امیدوارم بتونم جبران کنم خوبی هاتونو,

عاشق آهنگ وبمم و اینکه اصا هرچی احسان میخونه رو دوست دارم

یه حس خـــآص

دوستتون دارم مواظب خوبی هاتــون باشین !


... ادامـ ه حرفـامـ ...
♥ بیست و نهم آذر 1392 21:14 نفــــــ ــس ♥
دلم فـال می خواهــد …

قهــوه … تــاروت … نمی دانــم ؟!

هر چه باشـــد ،

هر چه نقـــش تــو را در این روزهـــــای بــیرنـــگ …

پــــر رنـــگ کنــــد !!!


عکس عاشقانه 65  

+متنفرم از تمام قهوهـ های تلخــی کِهـ تورا قسمتـِ… فالــــــــــــــــــــم نمی کند… !

+مـَرا جـُدا کن ٬ از اهلِ زمـیـن ! دستَـم را بـگـیـر … مـیـخـواهـم ٬ در دنـیـایِ آرامِ تــُو آرام بـگـیــرم. . .

+تکیــه دادی به دیـوار ومیخــندی ؛انـگار نه انگار که تــــو توی عکسـی و من آویـــزان این زندگــی بی تــــــو

+در هر جغرافیایی که باشم جهت ها تفاوتی ندارند تمام دامنه های دلم، رو به سمت “خنده های” توست!

+میشوم پیچک… وحشی میپیچم دورت… محکم که نتوانی لحظه ای بی من زندگی کنی….!

+یاد تو هیچ گاه از بین نمیرود بلکه از سطری به سطری دیگر منتقل میشود…

  و اینست قانون پایستگی چشمانت!

+از روزی که نامت ملکه ی ذهنم شد،احساس می کنم جمجمه ام با شــکوه ترین امپراتوری دنیــاست… !

+تــو قـــرار مــن بـاش تـا مـن مَـدارت شـوم ! چـه قــــرار و مـــداری بـهـــتـر از مــــا ؟!روی من شرط ببنــد!
تمام ِدلها را رد کـــرده ام !
چشم بسته این قمــــار را می بَرم ..!

دوست داشتن “تـــو” بی دل است!!

♥ هجدهم آبان 1392 21:56 نفــــــ ــس ♥
وقتی دست هایت را می بردی هیچ فکر کردی؟

به بویش گرمایش قدرتش امیدش

و این پاییز تمام کت هایم جیب های بزرگ دارند … دستم تنهایی یخ می کند!


♥ هجدهم مهر 1392 23:45 نفــــــ ــس ♥
آی پایــیز

حواســت جمع باشد ,

که دور تو و تمــام شاعــرانه ها را خط خواهــم کشید

اگر با آمدنت او حتی یک سرفه کند !

Photo-Skin_ir-Love413

+تابسـتان !

 حالا که داری تمام میــشوی بگذار بـگــویم !

 که روزهای گرمت ,سرد گذشت ..

+من با یک نگاه تو ,

 رئیس دنیای آرزوهـایم میشوم ..تبلیـغ نمیخواهد ,

 ستاد انتخاباتی ام را درست در میدان احساسات قلبت برپاکرده ام ,

 رای اولیِ من !

 یکبار با ملت وجودت برخیز و به چشمان من رای بده

 دلم یک حماسه میخواهد ..!

+و من هر روز از خودم میپرسم؟!!

 اینها که میگویند نوشته هایم زیباست !

 اگر ..

 چشمهای تو را می دیدند !

 چه می گفتند !!؟؟

+در انتظار آن دست هایم ..

 که برایم کمی بابونه ی وحشی بیاوری 

 شاید کمی آرامم کنند ..

 در گوشت میگویم ..

 بابونه بهانه ست

 بی تو !

 بابونه ها هم آرامم نمیکنند ..

 دست هایت را برایم بیاور ..

♥ سی ام شهریور 1392 3:39 نفــــــ ــس ♥


طراح : صـ♥ـدفــ